O nás

Fakturační údaje

Bc. Martina Hájková
Křinice 333
55001 Broumov

číslo účtu KB: 115-4645490287 / 0100

IČ: 05441871, DIČ: CZ8457053605

jsme plátci DPH

Firma Bc. Martina Hájková - HiLed.cz je registrována u společnosti EKOLAMP - kolektivní systém pro použitá osvětlovací zařízení a zdroje světla - smlouva V-060 dále u společnosti REMA Systém, a.s., REMA Battery, s.r.o.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízení, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES a platného právního řádu České republiky, zejména pak zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcích předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb., který je účinný od 6. ledna 2005, přičemž, na některé povinnosti zákon stanovuje určité časové období pro jejich přípravu, a to do 13. 8. 2005. (úplné znění zák. č. 106/2005 Sb.)

 

Firma HiLed.cz a HiMobil.cz je v evidenci ověřených dovozců do EU pod číslem EORI 8305293238

Nově i jako velkoobchod pro partnery.